Filosofie a Mise

Všechny podnikové činnosti od výrobních procesů přes marketing a strategii až po finanční výsledky a prosperitu organizace současně s manažerskou inteligencí, jejíž nositeli jsou pracovníci společnosti vybavení potřebnými znalostmi BPM a manažerskými schopnostmi, jsou součástí jediného živého celku - podnikatelského subjektu, který je součástí širšího podnikatelského prostředí - trhu a globální ekonomiky. Aby mohl jakýkoliv podnik, organizace, firma, ale i státní správy dlouhodobě prosperovat a přinášet očekávané výsledky a zisky svým zákazníkům, věřitelům a vlastníkům, musí být řízen v souladu s tímto vědomím a pochopením.

Kontakt

REENGINE CZ, a.s.

info@reengine.cz
Koněvova 2660/141
Praha 3, Žižkov
130 83
Česká republika

IČ: 28190416
DIČ: CZ28190416